Panasonic KX-T7431

KX-T7431B

Цифров системен телефонен апарат (DPT)
 Предназначен за цифрови телефонни централи от серията KX-TD.
Основни характерристики:
• 1 редов LCD буквено-цифров дисплей (16 знака) + 2 функционални бутона
• Двуцветни LED програмируеми бутони (12 броя)
• Високоговорящ режим с електронно регулиране на силата на звука
• Много степенно регулиране силата на звънене
• Режим за автоматичен отговор при повикване
• Светлинен индикатор за съобщения
• Допълнителен порт (XDP) за аналогов телефон
Запитване за наличност, количество и цени ►