Осигуряване на достъп

Системи за осигуряване и контрол на достъп
Системите за контролиране на достъпа ограничават влизането в сгради или помещения. Системите разрешават физическия достъп само на оторизираните лица, използвайки широк набор от електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми.