Свързване на Амфенол-кабел към телефонна централа

Amphenol-connecting_shem
Амфенол-кабел с RJ21 кабелен съединител и 5м TCB/A/B ELKABEL  
Предназначен за свързване на телефонни централи KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600.
Видове амфенол-кабели:
• SLC8; Съвместимост с KX-TDA0173 → с предварителна заявка.
• DHLC8; Съвместимост с KX-TDA0170 → с предварителна заявка.
• DLC8; Съвместимост с KX-TDA0171 → с предварителна заявка.
• LCOT8; Съвместимост с KX-TDA0180, KX-TDA0182 → с предварителна заявка.

Възможност за замяна с LCOT16:
• DLC16; → в наличност. Съвместимост с KX-TDA0172, KX-TDA0174, KX-TDA0175, KX-TDA0177, KX-TDA0181, KX-TDA1176, KX-TDA1180, KX-TDA1186, KX-TDA6174, KX-TDA6175, KX-TDA6181. Възможност за замяна с SLC16, LCOT16.
• SLC16; → в наличност. Съвместимост с KX-TDA0172, KX-TDA0174, KX-TDA0175, KX-TDA0177, KX-TDA0181, KX-TDA1176, KX-TDA1180, KX-TDA1186, KX-TDA6174, KX-TDA6175, KX-TDA6181. Възможност за замяна с DLC16, LCOT16.
• LCOT16; → в наличност. Съвместимост с KX-TDA0172, KX-TDA0174, KX-TDA0175, KX-TDA0177, KX-TDA0181, KX-TDA1176, KX-TDA1180, KX-TDA1186, KX-TDA6174, KX-TDA6175, KX-TDA6181. Възможност за замяна с DLC16, SLC16.
• ECSLC24; → в наличност. Съвместимост с KX-TDA1178, KX-TDA6178.
• E&M8;  → в наличност. Съвместимост с KX-TDA0184, KX-TDA1178, KX-TDA6178.
 Документация