PCM-2 с USB свързване
Телефонният адаптер е с габарит на телефонна розетка и се включва със стандартен телефонен кабел към телефонната линия.
Цена ►