Обновяването на сайта продължава

Обновяване на сайт
Богорекс-ТМ продължава с обновяването и преструктурирането на сайта си и през 2015 година. След като сме на нова платформа са възможни  грешки или линкове, които не функционират. Това се дължи в голяма степен на факта, че интернет адреса на сайта вече е сменен от

 

 http://www.bogorex.com/page.php?n= &SiteID=186 на http://bogorex.com/page.php?n= &SiteID=755. За влизане в сайта е достатъчно да напишете bogorex.com в адресния порзорец на Вашия браузър.

 

Добавянето и подмяната на старата информация с нова ще се ивършва на етапи, за което ще бъде пускано известие в "Новини" или презентация в "Актуална информация".