Новото поколение IP телефонни централи Panasonic

Ново поколение IP централи

Предимствата на IP базираните телефонни централи са много, но сред най-важните са възможност за значително оптимизиране на разходите за телефонни разговори, повишена мобилност на служителите, по-гъвкаво и по-качествено обслужване на клиентите, внедряване на разнообразни нови услуги. 

Предлаганите от нашата фирма Panasonic KX-NCP500 и Panasonic KX-NCP1000 покриват всички изисквания в областта на комуникациите.

Въпреки тези достойнства малките фирми все още не осъзнават ползата от този тип комуникационни решения.

още...>>