Gigaset DA210 Black & White

Gigaset DA210

Технически характеристики:
• Тонално и импулсно номеронабиране
• Бутон Mute
• Бутон Flash
• Набиране на последния избран номер
• Увеличаване/намаляване силата на звънене
• Монтаж на стена
• Цветове: бял и черен