ALCATEL Temporis Mini

ALCATEL Temporis Mini Slim

Техническо описание:
• Тонално и импулсно номеронабиране
• Възможност за изключване на звъненето
• Набиране на последния избран номер
• Възможност за монтаж на стена
• Цвят:  бял и черен