Nippon_NP_2035_b&w_web
NIPPON NP 2035
Технически характеристики:
• Тонално и импулсно номеронабиране
• Бутон Mute
• Бутон Flash
• Набиране на последния избран номер
• Увеличаване/намаляване силата на звънене
• Възможност за монтаж на стена
• Цветове: бял и черен