Нови модели DECT телефони

Cordless DECT телефонни апарати
В развитието на DECT телефоните Panasonic показва завиден напредък.
В новите модели, които Panasonic предлагат, понятиянта DECT, SMART, GSM, WiFi се преплитат. Ползвате личния смартфон или таблет като допълнителна слушалка и отговаряте на повиквания или провеждате разговор по стационарната линия без досадното търсене на DECT слушалката, която в повечето случаи се намира далеч от Вас. 

 

Повече ►