KX-TE82480

KX-TE82480

Разширителен модул за 2 градски и 8 вътрешни линии (LCOT2 SLC8).
Модулът е предназначен за стандартни аналогови телефонни апарати.
Използва се за разширение при централи със 6 градски и 16 вътрешни линии.
Монтира се само като трети разширителен модул и не може да бъде монтиран едновременно с KX-TЕ82474.