KX-T30865

Panasonic KX-T30865 

• Домофонен модул за външно повикване. Устойчив на атмосферни влияния.
• Лесно и удобно осъществяване на контакт само с един бутон.
• Възможност за пренасочване на контакта на други вътрешни телефони.    
• Съвмeстимост с всички телефонни централи Panasonic.