KX-T30865 схема 2
Допустима дължина на кабела при свързване на KX-T30865 с телефонни централи KX-TDA30, KX-TDA15.