KX-DT333-W

KX-DT333-W

Цифров системен телефонен апарат (DPT / DPA)
Предназначен за цифрови телефонни централи Panasonic KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.
Характеристики:
• Дисплей с 3 реда
• 24 гъвкави СО бутони
• Цифров микрофон-говорител (Speaker-Phone)
• 60-бутонна DSS кокнзола (Опция: KX-DT390)

Допълнителни аксесоари: