KX-DT321-W

KX-DT321-W

Цифров системен телефонен апарат (DPT / DPA)
  
 Предназначен за цифрови телефонни централи Panasonic KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.
Характеристики:
• LCD дисплей с подсветка
• 8 гъвкави СО бутони
• Цифров микрофон-говорител (Speaker-Phone)
• Светлинен индикатор за повикване
• Допълнителен изход за цифров телефон (DXDP)
• Навигационен бутон за регулиране силата на звука, контраста на дисплея или да избор на опции