Допустими дължини за свързване през коаксиал с концентратор.

 

EOC-510V_diagramEOC-510V connect
EPOC-500PD_diagram_smalEPOC-500PD  connect
EPOC-504VA_diagramEPOC-504VA  connect

  

Transmission Distance Chart
Product Model Distance Media Signal Speed
 EOC-110V + EOC-110V 150 Meters RG-59 Ethernet 95M BPS
 EOC-110V + EOC-110V 200 Meters RG-6 Ethernet 95M BPS
 EOC-100V + EOC-110V 300 Meters RG-6 Ethernet 95M BPS
 EOC-100V + EOC-100V 500 Meters RG-6U Ethernet 95M BPS
 EPOC-101VA + EPOC-101DC 500 Meters RG-6U Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-111PD + EPOC-111PS 300 Meters RG-6U Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-101VA + EPOC-111PS 500 Meters RG-6U Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-303VA + EPOC-101DC 300 Meters RG-6 Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-313PD + EPOC-111PS 300 Meters RG-6 Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-303VA + EPOC-111PS 300 Meters RG-6 Ethernet/PoE 95M BPS
 EOC-510V Kit + EOC-100V 500 Meters RG-6 Ethernet 95M BPS
 EOC-510V Kit + EOC-110V 400 Meters RG-6 Ethernet 95M BPS
 EPOC-504VA Kit +
 EPOC-111PS
500 Meters RG-6U Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-504VA Kit +
 EPOC-101DC
500 Meters RG-6U Ethernet/PoE 95M BPS
 EPOC-500 POE Kit 400 Meters RG-6 & Cat.5 Ethernet/PoE 95M BPS

Note:
The testing bases on the RG-59 (DC loop impedance 188 Ohm/Km); RG-6 (DC loop impedance 139 Ohm/Km ) and RG-6U (DC loop impedance 39 Ohm/Km ) coaxial cable.

 

◄ Назад