Още за KX-NT307

Headset-bluetooth
За информация относно свързването, прочетете ръководството към модула и на вашия системен телефон.


KX-NT307_install